3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

6 - 7 Mart 2020
Ankara, Türkiye

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 

27 Şubat 2020

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

16 Ocak 2020

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

28 Şubat 2020

Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 

1 Mart 2020

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 

15 Mart 2020

Tam Metin Kitabının Yayınlanması: 

20 Mart 2020

 

1.Gün: (6 Mart 2020 )
     08:30: 09:30: Kongreye Kayıt  (Gün boyu devam edecektir)
     09:30-10:00  Açılış Konuşmaları
     10:00-10:30: Keynote Speakers Konuşmaları
    10:345-18:00 : Sözlü ve Poster  Sunumlar

2.Gün: (7 Mart 2020 )
    09:00-18:00:
Sözlü ve Poster Sunumlar