Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

1-3 Mart 2019
Ankara, Türkiye

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 14 Şubat 2019

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 15 Ocak 2019

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 15 Şubat 2019

Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 15 Mart 2019

KONGRE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, ISBN’li olarak e-kitap şeklinde yayınlanacaktır.

KONGRE TAM METİN KİTABI

Kongreye sunulan bildirilerin tam metinleri ISBN’li ve akademik kriterlere uygun olarak yayınlanacaktır. Yazara Tam Metin Bildiri ile Özet kitaplarının PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.