10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

16-17 Aralık 2022

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Kasım 2022

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  12 Aralık 2022

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 20 Aralık 2022

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  25 Aralık 2022

 

Konular:

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri

Çevre ve Sağlık

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Gıda ve Sağlık

Hemşirelik

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Fiziği

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Yönetimi

Spor ve Sağlık

Tıp Bilimleri (Temel,Cerrahi, Dahili,)

Veteriner Hekimliği