10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

16-17 Aralık 2022

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Kasım 2022

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  12 Aralık 2022

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 20 Aralık 2022

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  25 Aralık 2022