10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

16-17 Aralık 2022

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Kasım 2022

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  12 Aralık 2022

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 20 Aralık 2022

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  25 Aralık 2022

 

1.Gün: (6 Mart 2020 )
08:30: 09:30: Kongreye Kayıt (Gün boyu devam edecektir)
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
10:00-10:30: Keynote Speakers Konuşmaları
10:345-18:00 : Sözlü ve Poster Sunumlar

2.Gün: (7 Mart 2020 )
09:00-18:00:
Sözlü ve Poster Sunumlar