4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

25-26 Eylül 2020

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  20 Eylül 2020

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  20 Ağustos 2020

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  21 Eylül 2020

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  25 Eylül 2020

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 1 Ekim 2020

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  15 Ekim 2020

Sempozyum Günleri:  25-26 Eylül 2020

 

 

 

Erken Kayıt (20 Temmuz-20 Ağustos 2020 tarihleri arası)

 

 

Geç Kayıt (21 Ağustos - 21 Eylül 2020 tarihleri arası)

Bir Sözlü veya Poster Bildiri: 500 TL

İkinci bildiri ücreti: 250 TL

NOT: Bir kişi en fazla 2 bildiri ile katılım sağlayabilir.

Katılım Ücretine Dâhil Olan Hizmetler: 

Sözlü sunum imkânı, kongre özet kitabı (PDF formatında), kongre tam metin kitabı (PDF formatında).

Katılım ücretine dahil olamayan hizmetler

Konaklama, yemekler, ulaşım ve transfer ücretleri katılıcıya aittir.

 

KATILIM ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI HESAP BİLGİSİ

IBAN:

HESAP SAHİBİ: 

BANKA ADI: 

NOT: 20 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeretli ya da mazeretsiz hiçbir iade talebi kabul edilmeyecektir.