6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

30 Nisan - 1 Mayıs 2021

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  24 Nisan 2021

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Mart 2021

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  26 Nisan 2021

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  1 Mayıs 2021

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 6 Mayıs 2021 

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  20 Mayıs  2021

 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri

Çevre ve Sağlık

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Gıda ve Sağlık

Hemşirelik

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Fiziği

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Yönetimi

Spor ve Sağlık

Tıp Bilimleri (Temel,Cerrahi, Dahili,)

Veteriner Hekimliği