6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

30 Nisan - 1 Mayıs 2021

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  24 Nisan 2021

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Mart 2021

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  26 Nisan 2021

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  1 Mayıs 2021

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 6 Mayıs 2021 

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  20 Mayıs  2021