3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

6 - 7 Mart 2020
Ankara, Türkiye

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 

27 Şubat 2020

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

16 Ocak 2020

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

28 Şubat 2020

Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 

1 Mart 2020

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 

15 Mart 2020

Tam Metin Kitabının Yayınlanması: 

20 Mart 2020