3. Hippocrates Congress - ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

6 - 7 Mart 2020
Ankara, Türkiye

Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.


       3. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

İnsanlık her dönemde, sağlıklı kalmanın ve hatta ölüme çare bulmanın peşinde olmuştur. Eskiçağlardan itibaren insanlar, yakalandıkları hastalıklara şifa aramış, Eski Mısır’da veya Yunan’da olduğu gibi, şifalı bitkilerle tedavi olmaya çalışmışlardır. Yaşanılan tecrübelerle birlikte, zamanla bazı cerrahi müdahalelerinde yapıldığı bilinmektedir.

Tıbbın babası sayılan Hipokrat (Hippocrates), yaşadığı dönemin yaygın inanışının aksine hastalıkların tanrının gazabından veya olağanüstü güçlerden kaynaklanmadığını, her hastalığın fiziksel ve gerçekçi bir açıklamasının olduğuna inanmıştır. Zatürre ve çocuklardaki sara hastalığın belirtilerini ilk tanımlayan hekim olmuştur. Düşünce ve duyguların kalpten değil beyinden kaynaklandığı fikrini ortaya atmıştır. Kos’ta kurduğu tıp okulunda hekimlik bilgisini öğretmiştir.

Ortaçağ’da Avrupa, her alanda olduğu gibi Tıp alanında da duraklama dönemine girmiştir. Aynı dönemde İslam dünyasının tıp alanındaki seviyesi dikkat çekicidir. Anatomik çalışmalar yapan İbn Sina, insan fizyolojisi ve anatomisi üzerine çalışan Farabi,  ilk kanser ameliyatını gerçekleştiren Ali bin Abbas, cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk defa hayvan bağırsağını kullanan El Razi, deneysel fizyoloji analındaki çalışmalarıyla bilinen Sabuncuoğlu Şerafettin bunlardan birkaçıdır.

15. yüzyıldan itibaren Avrupa’da ilerleme gösteren tıbbi çalışmalar, son yüzyılda teknolojinin gelişimiyle beraber büyük ilerle kaydetmiştir. Günümüzde birçok hastalığın tespiti ve tedavisi kolaylaşmıştır. Fakat sanayileşmenin getirdiği olumsuz şartlar, beraberinde yeni hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Artık günümüz toplumunun birinci önceliği “sağlık ve sağlıklı yaşam” olmuştur.

Türkiye’nin bilimsel gelişmişliğine, Tıp alanındaki çalışmalar öncülük etmektedir. Atatürk’ün “Beni Türk hekimlere emanet ediniz!” sözünden hareketle, gerek ülkemizde gerek başka ülkelerde araştırma yapan Türk bilim insanları, büyük başarılara imza atmışlardır. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmaların, yeni gelişmelerin akademik ortamda paylaşılması ve tartışılması amacıyla ortaya çıkmıştır. Yurtiçinden ve yurt dışından bilim insanlarını bir araya getirerek bilginin gelişim hızını yakalamak amaçlanmıştır. Bilgi paylaşımlarının bir kanalı da şüphesiz ki kongrelerdir. Tıp ve sağlık bilimlerinin her alanından özgün çalışma ve araştırmaların kongrede sözlü veya poster bildiri ile sunulması beklenmektedir.

Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Özet ile katılım sağlayabilirsiniz. Kongreye sunulan tam metinler ISBN'li Tam Metin Kitabı'nda (Proceeding Book)  ücretsiz yayımlanacaktır. Katılımcılara kitabın PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.

Sempozyuma aşağıdaki alanlardan katılım sağlayabilirsiniz:

Çok Disiplinli Sağlık BilimleriÇevre ve Sağlık

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Gıda ve Sağlık

Hemşirelik

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Fiziği

Sağlık Yönetimi

Spor ve Sağlık

Tıp Bilimleri (Cerrahi, Dahili, Temel)

Veteriner Hekimliği

Konuşmacılar [Tümü]


Destekleyen Kurumlar