3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

6 - 7 Mart 2020
Ankara, Türkiye

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 

27 Şubat 2020

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

16 Ocak 2020

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih: 

28 Şubat 2020

Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 

1 Mart 2020

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 

15 Mart 2020

Tam Metin Kitabının Yayınlanması: 

20 Mart 2020

 

Kongre Kapsamında Çıkarılacak Yayınlar

Kongreye sunulan bildirilerin özetleri ISBN'li ÖZET KİTABI'nda olarak yayımlanacaktır.

Tam metinler ISBN'li olarak TAM METİN KİTABI'nda yayımlanacaktır.

Kongre katılımcıları yayınlarını yurtdışında kitap bölümü veya münferit kitap olarak yayınlatma imkanına sahip olacaklardır.

NOT: Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur.