7. Hippocrates Congress - ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

7. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

3 - 4 Eylül 2021

Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.


VII . ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

(3-4 Eylül 2021)

COVID-19 Küresel salgını tüm dünyada insan sağlığı, ekonomik ve sosyal yapı üzerinde olumsuz tesir yarattığı gibi akademik faaliyetleri de olumsuz yönde etkilemiştir. Devletler bu süreci en az zararla atlatabilmek için yeni normalleşme adımları atarak salgının etkisini minimuma indirmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de normalleşme adımları atılmakta ve her geçen gün buna bir yenisi eklenmektedir. Salgının en fazla etkilediği alanlardan birisi olan eğitim – öğretim ile bilimsel çalışmaların yürütülebilmesi için Türkiye’de başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) olmak üzere tüm kurumlar yönlendirici olmuşlardır.

YÖK, Temmuz 2020’de yayınladığı “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” başlıklı kılavuzda salgından etkilenen kongrelerin “mümkün olduğunca dijital ortamda” yapılmasını tavsiye etmiştir. Dünyada da buna benzer adımlar atılmıştır.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı(UAK) e kongre ile ilgili gelen soru üzerine yayınladığı yazıda (bkz. 45. soru)  “Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler başvuru şartlarını sağlayan eser olarak kullanılabilir” şeklinde görüş belirtmiştir. İlgili yazı için tıklayınız.

COVID-19 nedeniyle Hipokrat kongremizde online sunumlar kabul edilecektir. Online sunumlar zoom üzerinden çoklu toplantı şeklinde yapılacaktır. Yapılan online sunumlar kayıt altına alınacaktır.

Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Özet ile katılım sağlayabilirsiniz. Kongreye sunulan tam metinler ISBN'li Tam Metin Kitabı'nda (Proceeding Book)  yayımlanacaktır. Katılımcılara kitabın PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.

Kongreye aşağıdaki alanlardan katılım sağlayabilirsiniz:

Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri Çevre ve Sağlık; Diş Hekimliği;   

Ebelik;   Eczacılık;  Gıda ve Sağlık;  Hemşirelik;  Sağlık Ekonomisi;  Sağlık Fiziği

Sağlık Yönetimi;  Spor ve Sağlık;  Tıp Bilimleri (Cerrahi, Dahili, Temel);  Veteriner Hekimliği

 

YURTDIŞINDA ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

Kongre katılımcıları yazılarını yurtdışında uluslararası kitap bölümü olarak yayınlatabilirler. Detaylar için kongre sekerteryası ile iletişime geçebilirsiniz.

Konuşmacılar [Tümü]


Destekleyen Kurumlar