7. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

3 - 4 Eylül 2021

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  27 Ağustos 2021

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Temmuz 2021

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  28 Ağustos 2021

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  3 Eylül 2021

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 8 Eylül 2021

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  18 Eylül 2021

 

TAM METIN HAZIRLAMA VE YÜKLEME HAKKINDA BİLGİ
A. TAM METİN HAZIRLAMA
1. Yazım kurallarımıza göre düzenleyiniz. (Yazım kurallarımız web sayfamızda ve ayrıca
aşağıda bulunmaktadır.)
2. Yazarların isim unvan ve kurum bilgilerini başlıktan sonra yazınız.

B TAM METİN YÜKLEME
1. ÜYE GİRİŞİ & ÖZET GÖNDER kısmından üye bilgilerinizle giriş yapınız.
2. Hazırladığınız yazınızı özetinizin işlemler/detaylar kısmını tıklayarak en altta
bulunan Tam Metin Dosya Yükleme butonundan yükleyiniz.

TAM METNİ YENİDEN YÜKLEMEK
1. Tam metni revize etmek istiyorsanız aynı yöntemle yeniden yükleyiniz. Daha önce
yüklediğinizi sistemden silemezsiniz. Sistem en son yüklediğinizi dikkate alır.

TAM METİN HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur.
2. Tam metinler en son 3 Eylül 2021 tarihi akşamına kadar yüklenmelidir. Tarihte uzatma kesinlikle yapılmayacaktır.
3.Tam metinler Türkçe veya İngilizce olabilir.
4. Mail ile gönderilen bildiriler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

YAYIN İLKELERİ
1- Tam metinlerde özet olmalıdır. Tam metinler 25 sayfayı geçmemelidir.
2- ATIF: AMA atıf yöntemi kullanılmalıdır.
3- Tam metin aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni
a- Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi
düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu

Kâğıt boyutu A4 boyutunda olmalıdır

Üst Kenar Boşluk 2 cm
Alt Kenar Boşluk 2 cm
Sol Kenar Boşluk 2 cm
Sağ Kenar Boşluk 2 cm
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı Sol ve Sağ 0.5 cm
Yazı Tipi Times News Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu11
Blok Alıntı 9
Satır Aralığı Tek (1)

b- Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

c- Tam metin içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük
yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.

Kongre Dili: Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.