6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

30 Nisan - 1 Mayıs 2021

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  24 Nisan 2021

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Mart 2021

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  26 Nisan 2021

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  1 Mayıs 2021

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 6 Mayıs 2021 

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  20 Mayıs  2021

 

1.Gün: (6 Mart 2020 )
08:30: 09:30: Kongreye Kayıt (Gün boyu devam edecektir)
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları
10:00-10:30: Keynote Speakers Konuşmaları
10:345-18:00 : Sözlü ve Poster Sunumlar

2.Gün: (7 Mart 2020 )
09:00-18:00:
Sözlü ve Poster Sunumlar