10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

16-17 Aralık 2022

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Erken Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  16 Kasım 2022

Geç Kayıt Ücreti İçin Son Tarih:  12 Aralık 2022

Tam Metin Son Gönderme Tarihi:  12 Aralık 2022

Bildiri Özetlerinin Yayınlanması: 20 Aralık 2022

Tam Metin Kitabının Yayınlanması:  25 Aralık 2022

 

YAZIM KURALLARI

ÖZET 

Özet en fazla 300 kelime olmalı ve en az 3 anahtar kelime içermelidir. İngilizce sunumlarda Türkçe özet, Türkçe sunumlarda ise İngilizce özet zorunluluğu yoktur.

TAM METİN
1- Tam metinlerde özet olmalıdır. Tam metinler 25 sayfayı geçmemelidir.
2- ATIF: AMA atıf yöntemi kullanılmalıdır.
3- Tam metin aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni
a- Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi
düzenlenmelidir:


Kağıt Boyutu

Kâğıt boyutu A4 boyutunda olmalıdır

Üst Kenar Boşluk 2 cm
Alt Kenar Boşluk 2 cm
Sol Kenar Boşluk 2 cm
Sağ Kenar Boşluk 2 cm
Paragraf Başı 0.5 cm
Blok Alıntı Sol ve Sağ 0.5 cm
Yazı Tipi Times News Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Ana Metin Boyutu11
Blok Alıntı 9
Satır Aralığı Tek (1)

b- Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

c- Tam metin içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük
yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.